Openheid over de PvdA


Openheid over Irak

Het was een mooi moment tijdens de debatten in de Tweede Kamer vandaag. D66-leider Pechtold legde het vuur aan de schenen van Tichelaar. Het ging over de oorlog in Irak. Sinds de PvdA tot het kabinet toetrad, veranderde het standpunt van deze partij: opeens werd afgesproken dat een onderzoek naar de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak niet meer tot het wensenlijstje van de PvdA behoorde.

Pechtold ontdekte dat als op de PvdA-site het woord ‘irak’ ingetoetst wordt in de zoekmachine, dat het eerste zoekresultaat een item is over dat onderzoek. Nog steeds is dus op de PvdA site te lezen dat de PvdA vindt dat het onderzoek naar Irak er moet komen.

Het zou me niets verbazen als deze tekst binnenkort verdwijnt. Daarom dus nu hier vereeuwigd, door mijzelf van commentaar voorzien.

Openheid over Irak
15.11.2006 | Dossier Buitenland | Redactie

De PvdA wil de waarheid boven tafel over het kabinetsbesluit de oorlog in Irak te steunen. Een ingrijpend en omstreden besluit, waar 89 procent van de Nederlanders op tegen was. Ondanks een waslijst aan vragen en zelfs duidelijke aanwijzingen van misleiding door de premier en verschillende ministers, weigert het kabinet verantwoording af te leggen.

In de Tweede Kamer hebben CDA, VVD en LPF de eis van de oppositiepartijen tot een onderzoek naar de waarheid steeds afgewezen. Nu is er een burgerinitiatief ‘Openheid over Irak’ dat zich inzet voor het openbaar maken van de feiten die tot de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak hebben geleid.

Premier Balkenende weigerde in het programma Buitenhof onlangs opnieuw duidelijkheid te geven over de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. Ook zei hij ten onrechte dat de VN-inspecteurs in 2003 uit Irak zijn gezet. Onderzoekscommissies in de VS hebben harde conclusies getrokken over de inlichtingen op basis waarvan de oorlog tegen Irak begonnen is. Deze conclusies laten heel weinig heel van het verhaal van de regering Bush dat Irak een directie dreiging vormde. Premier Balkenende sprak positief over de beruchte en doorslaggevende speech van Colin Powell in de Veiligheidsraad. Een speech die Powell nu betreurt vanwege de grove onwaarheden, maar waar Premier Balkenende nooit duidelijk afstand van heeft genomen.

Dit klopt inderdaad nog precies en lijkt mij heel juist en actueel. Natuurlijk is het al weer even geleden dat Premier Balkenende zijn uitspraken deed in Buitenhof (inmiddels door Wilders als Ultra-Links betiteld) maar zijn standpunt is nog steeds niet veranderd.

In verschillende landen die ook betrokken zijn bij de oorlog in Irak, zijn al onderzoeken gedaan. In Nederland is het verzoek tot een onderzoek echter keer op keer tegen gehouden. Tot zes keer toe zijn moties over dit onderwerp door de regeringspartijen afgewezen. Als de PvdA in de volgende regering komt, zal de partij zich er sterk voor inzetten een dergelijk onderzoek alsnog te laten plaatsvinden. Een onderzoek dat van cruciaal belang is, niet alleen omdat de Nederlandse regering vanuit democratisch oogpunt verantwoording moet afleggen, maar ook met het oog op de toekomst.

Hier gebeurt het: dit is niet langer actueel. Ze liegebeesten, want de PvdA wil dit onderzoek helemaal niet meer! Blijkbaar is het cruciale belang veranderd, toen de PvdA tot het kabinet toetrad. Of misschien is het democratisch belang, waar de PvdA het zo hoog mee op zegt te hebben, verdwenen.

PvdA Tweede-Kamerlid Bert Koenders: ‘We moeten er namelijk van uit kunnen gaan dat de informatie die de regering krijgt, klopt. Natuurlijk heeft Nederland een heel andere rol gespeeld in deze oorlog dan andere landen, maar ook onze regering heeft haar verantwoordelijkheid te nemen. Tot op heden heeft zij hierover nog geen verantwoordelijkheid af hoeven te leggen. Als dit dan niet door middel van een onderzoek mag, dan hopen we op een andere manier na 22 november. Dan zetten wij ons er voor in dat de waarheid alsnog boven tafel komt.’

Steunt u dit initiatief tot een onderzoek? Ga dan naar www.openheidoverirak.nu

Zou dit dan de reden zijn, dat Koenders geen minister van buitenlandse zaken mocht worden? Tenslotte helpt de PvdA de lezers van haar site zelfs op weg, zodat ze hun handtekeningen kunnen zetten. Handtekeningen die het doel hebben om het kabinet te dwingen om nu eindelijk dat onderzoek te starten. Het is een voorstel tot actie.

Misschien is die oude PvdA, met dat voorstel, zo gek nog niet. Ik heb dat reeds gedaan, ik hoop dat velen mij na zullen doen.

One comment on “Openheid over de PvdA

  • Pot, ketel en zwart. In het voorjaar van 2003 was het D66 die een coalitie met CDA en VVD mogelijk maakte, in de wetenschap dat deze coalitie de Irak-oorlog politiek zou (blijven) steunen. Achteraf bleek Thom de Graaff al voor de formatiepoging tussen Bos en Balkenende en Maxime Verhagen te hebben gezegd dat de deur naar een kabinet met CDA en VVD voor D66 ‘wel dicht was, maar niet op slot’, wat het voor het CDA mogelijk maakte de verfoeide formatie met de PvdA te laten mislukken (zelfs in het zicht van de eindstreep). Dat deed fractie- en politiek leider De Graaff dus in de volle wetenschap dat hij daarmee de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog zou moeten verdedigen, al haalde de demissionaire coalitie CDA-VVD de heetste kastanjes uit het vuur. In mei 2003, met de Irak-oorlog nog aan de gang, stapte D66 probleemloos toe tot een kabinet dat steun verleende aan de Irak-oorlog.

    En nu komt D66 de PvdA verwijten maken over het feit dat de PvdA een onderzoek naar de drijfveren voor die oorlog wel wenst, maar niet in het regeerakkoord heeft gezet? Vuile handen maken andere handen vuil.

    Ik heb geen goed woord over voor het feit dat de PvdA de wens naar een onderzoek niet als eis heeft laten gelden. Ik begrijp dat er in een formatie afwegingen gemaakt moeten worden, en dat het belang van achterom kijken (oud beleid evalueren) soms onderdoet voor dat van vooruit kijken (nieuw beleid maken). Maar het belang van een parlementair onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog lijkt me evident, ook met het oog op toekomstige oorlogsscenario’s waar die steun opnieuw gevraagd zal worden. Geen goed woord over dus voor de PvdA op dit vlak, maar evenmin voor het hypocriete D66, dat opeens principes zegt te hebben nu ze die niet meer in de waagschaal hoeven stellen.

Leave a Reply