Afscheid …


Netwerk CG Logo

Ik ga aftreden als voorzitter van het Netwerk Chronisch Zieken & Gehandicapten. Met pijn in mijn hart heb ik dit zojuist medegedeeld aan mijn collega-bestuursleden. Tegelijkertijd ben ik verheugd over de kansen die de nu ontstane ruimte op mijn agenda biedt. Het is een afscheid van een deel van Groenlinks, maar niet van Groenlinks als geheel. Ik zal me met dezelfde intensiteit blijven inzetten voor Groenlinks, maar dan op andere manieren.

Omdat mijn afscheid in principe ook anderen binnen Groenlinks aangaat, heb ik hieronder delen uit mijn brief aan collega-bestuursleden geplaatst. Overal waar ik daarin mijn collega-bestuursleden aanspreek, mag je ook jezelf lezen, als lid van Groenlinks. Wat de collega-bestuurders aangaat, heeft eigenlijk gewoon ook betrekking op alle leden van Groenlinks.

Beste mensen,

Ik heb een vervelende mededeling. Ik zal op korte termijn aftreden als voorzitter van het Netwerk-CG. Het werk voor het Netwerk doe ik nu bijna twee jaar. Op zichzelf is dat nog niet zo lang, maar voor mij voelt dit als het juiste moment, lettend op zowel mijn persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van het Netwerk.

Om bij mezelf te beginnen. De afgelopen twee jaar heb ik mezelf sterk kunnen ontwikkelen, zowel op politiek als op academisch vlak. Beide ontwikkelingen waardeer ik enorm en ik ben dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb. Maar op dit moment gaan beide ontwikkelingen zo snel, dat het moment gekomen is om te kiezen. In de politiek ben ik in korte tijd voorzitter van een Netwerk in sterke ontwikkeling geworden en ben ik betrokken geraakt bij de discussie over de koers van Groenlinks. In mijn academische ontwikkeling word ik binnenkort waarschijnlijk toegelaten tot een ambitieuze onderzoeks-opleiding en ben ik bezig met een aantal publicaties op betrekkelijk hoog niveau.
Sommigen merkten reeds op, waaronder ikzelf, dat ik steeds vaker moeite had om voldoende tijd aan het Netwerk te besteden. Dat verdient het Netwerk niet, dus zal er door mij gekozen moeten worden. En als ik moet kiezen, dan kies ik voor mijn academische ontwikkeling.

Ook op politiek vlak, voor het Netwerk-CG zelf dus, voelt dit voor mij als een goed moment om het Netwerk te verlaten. Het Netwerk-CG is bepaald nog geen bijzonder stabiel of uitgekristalliseerd netwerk, maar sinds de doorstart ben ik van mening dat er nu in ieder geval een structuur is. Op individueel niveau, dat wil zeggen de functies, kan er nog veel verbeteren maar het is duidelijk wat het doel van het netwerk is en, in enige mate, op welke wijze dat bereikt kan worden. De zoektocht naar een grotere aanhang heb ik voorzichtig ingezet en ik hoop dat deze verder voortgezet zal worden. Nieuwe discussies staan voor de deur, met name met het oog op de vraag of we een Netwerk willen blijven of een werkgroep moeten worden.

Ik denk niet dat het goed is voor het Netwerk als de voorzitter die de doorstart leidde, ook degene is die de nieuwe ontwikkelingen begeleidt. Het zal dan teveel een organisatie worden die volledig naar mijn eigen ideeën vormgegeven is. Nu is al te merken dat discussiepunten over de veranderingen binnen het netwerk blijven hangen op dezelfde twistpunten. Een nieuwe voorzitter, die de huidige ontwikkelingen met nieuwe ideeën voort zal zetten, is naar mijn mening zeer waardevol voor het Netwerk-CG.

Ik treed dus af als voorzitter en zal dan ook geen rol meer spelen in het bestuur. Dit om de nieuwe voorzitter de ruimte te geven. Op afstand zal ik zeker het Netwerk-CG blijven volgen en steunen. Maar dan op manieren die beter aansluiten bij mijn academische ambitie. Hetzelfde geldt voor Groenlinks: ik blijf actief lid van de partij. Ik zal zeker nieuwe taken binnen de partij aangrijpen, maar slechts als deze meer aansluiten bij mijn academisch werk.

Ook zal ik het Netwerk-CG natuurlijk niet zomaar de rug toekeren. Indien gewenst zal ik helpen zoeken naar een nieuwe voorzitter. Ik heb daarover ideeën, maar ik kan me goed voorstellen dat het overgebleven bestuur dit liever zelf doet. Dat is aan jullie, maar zoals gezegd: ik ben volledig bereid om daar aan bij te dragen.

Op persoonlijk niveau vind ik het jammer dat ik jullie zal verlaten. De samenwerking was zeker niet altijd makkelijk. Het was voor mij een zoektocht naar een positie in een startend Netwerk. Ik heb de samenwerking echter altijd zeer gewaardeerd. De sfeer was soms gespannen, maar uiteindelijk zijn we na iedere vergadering gezamenlijk wat gaan drinken in onze ‘stamkroeg’. Dat tekende voor mij de uiteindelijk prettige sfeer. Ik hoop met jullie allen contact te blijven houden en daarnaast om jullie regelmatig tegen te komen op bijeenkomsten van Groenlinks of rondom het gebied van chronisch zieken en gehandicapten.

Tenslotte: ik ben trots op wat het Netwerk-CG de afgelopen twee jaar heeft weten te bereiken. Zeker als je kijkt naar de situatie twee jaar geleden. Vanuit diverse posities heb ik lovende geluiden gehoord en dat deed me goed. Er kan nog veel verbeterd worden. Ik hoop en heb er vertrouwen in, dat onder leiding van een nieuwe voorzitter het Netwerk-CG veel positieve invloed binnen en buiten Groenlinks kan krijgen.

Met heel vriendelijke groet,

Rense Nieuwenhuis

Leave a Reply