Toegelaten!


Banner Research Master Social Cultural Sciences

Gisteren was de brief er al, maar door de feestvreugde lukte het me niet om er eerder over te schrijven. Ik aangenomen op de Research Master Social and Cultural Sciences! Deze toch wel prestigieuze masteropleiding wordt gegeven aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en beoogt een voorbereiding te zijn op een serieuze onderzoekscarrière.

Hoewel ik al een heel goed gevoel had over mijn aanmelding (de wandelgangen waren me goed gezind), ben ik toch waanzinnig blij dat de bevestiging nu op mijn bureau ligt. Vanaf volgend jaar zal ik me met een groepje van twaalf medestudenten uit verschillende maatschappij-wetenschappelijke disciplines buigen over de vraag in hoeverre onze vakgebieden ((sociologie, antropologie, communicatiewetenschap en ontwikkelingsstudies)) van elkaar verschillen of in hoeverre ontwikkelingen in onze vakgebieden parallel lopen.

Ik denk dat dergelijke discussies meerdere kanten op kunnen gaan. Eerder schreef ik daar al een kritisch essay over, dat binnenkort wordt gepubliceerd (hier dus nog niet te lezen). Toch hoop ik dat het juist dit debat zal zijn dat mij leert waar de kracht en zwakte van mijn eigen discipline, de sociologie, ligt en hoe deze zich verhoudt tot andere vakgebieden.

Leave a Reply