Tenure Tracks


Kort geleden schreef ik een blog over talent en ‘Tenure Tracks’. Om daar kort op terug te komen: gisteren las ik in het NRC een afscheidsinterview met de Rector Magnificus Blom van de Radboud Universiteit. Ook hij spreekt over tenure tracks en legt uit waarom die niet in Nijmegen ingevoerd zijn.

Zijn mening blijkt aardig overeen te komen met wat ik eerder al schreef: ook hij is van mening dat het geen meerwaarde heeft als iedere goede onderzoeker vrijwel zeker is van een hoogleraarspositie. Dit heeft namelijk als gevolg, zo vertelt hij, dat de budgetten per hoogleraar omlaag gaan. In de VS heeft dit tot gevolg gehad dat veel hoogleraren bij moeten verdienen in het lezingencircuit.

Leave a Reply