Presentatie: Bezwaar tegen allochtonen


Vandaag heb ik een presentatie gehouden voor de mensen van het Kleurrijk Platform. Dit was naar aanleiding van een uitnodiging van Inti Suarez. Maar al te graag heb ik zijn uitnodiging aangenomen en mijn bestaande presentatie omgewerkt naar een breder publiek. Voor hen die geïnteresseerd zijn, heb ik hier de presentatie en de hand-out die daarbij hoort geplaatst. Direct hieronder de samenvatting van die presentatie.

De presentatie waarbij deze hand-out hoort, is gebaseerd op een paper dat ik enige maanden geleden schreef. Centraal daarin staat de vraag, op welke manieren de aanwezigheid van allochtonen in een wijk de opvattingen van autochtone bewoners van die wijk beïnvloeden. Daaraan voorafgaand vertel ik één en ander over de context waarbinnen dergelijk maatschappij-wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, in de hoop op een wederzijdse discussie.

De mate waarin Nederlanders discrimineren daalde vanaf het begin van de jaren tachtig, om vanaf 1996 weer toe te nemen. Dit geldt niet voor discriminatie op alle gebieden. Het aantal aanslagen op moskeeën daalde vanaf 1994 tot en met 2000, om vervolgens vanaf 2001 weer flink gestegen te zijn. Nauwkeurige analyse van deze gegevens laat zien, dat veel aanslagen kort na belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden en lijken vooral voor te komen in gebieden waar relatief weinig moskeeën staan.

De rest van de presentatie stelt de vraag naar de invloed die uitgaat van allochtonen woonachtig in een wijk op de mate van bezwaar tegen allochtonen onder de autochtone wijkbewoners. Analyses laten zien dat deze verschillen er inderdaad bestaan en dat we verschillen in de mate van bezwaar deels kunnen begrijpen vanuit de maatschappelijke positie van autochtonen. Autochtonen met een sterkere maatschappelijke positie hebben over het algemeen minder bezwaar tegen allochtonen. Wat betreft de aanwezigheid van allochtonen in een wijk bleek, dat naar mate er meer allochtonen in een wijk wonen, de mate van bezwaar tegen allochtonen onder de autochtonen in die wijk minder is en dat hun opvattingen meer op elkaar gaan lijken.

De bevindingen maakten het mogelijk om een uitspraak te doen over de relatieve houdbaarheid van twee theoretische kaders. Met name de bevindingen rondom de gevolgen van de aanwezigheid van allochtonen in een woonwijk werden beter begrepen door de contacttheorie dan door de etnische competitie theorie.

Tenslotte wordt een alternatieve verklaring gegeven voor de bevindingen, die in acht genomen moet worden maar vooralsnog niet statistisch uitgesloten. Eveneens worden enkele ideeën voor vervolgonderzoek genoemd.

Handout Presentatie `Bezwaar tegen allochtonen’ bij het Kleurrijk Platform

[quicktime]http://www.rensenieuwenhuis.nl/wp-content/uploads/2007/10/weerstand-tegen-allochtonen-kleurrijk-platform.mov[/quicktime]

Leave a Reply