Het UWV doet het opnieuw!


Onlangs schreef ik over het UWV en hun subsidiëring van een brieven-service. Een sollicitatie-brieven-service, om precies te zijn. Deze service helpt werklozen aan een professioneel geschreven sollicitatiebrief en deze brief helpt hen vervolgens aan een (grotere kans op een) baan. Prachtig natuurlijk. Heel prettig zelfs voor diegenen die op deze manier aan een baan komen.

Ik schreef, dat de taak van het UWV naar mijn mening het doen dalen van de werkloosheid is. Het is natuurlijk een aanname van mijn zijde, maar deze lijkt me gerechtvaardigd. Op basis van het onderscheid tussen relaties op individueel en op lands-niveau legde ik vervolgens uit, dat de brieven-service de werkloosheid niet doet dalen. Het komt er simpelweg op neer, dat een persoon die de brieven-service gebruikt weliswaar een grotere kans heeft om een baan te krijgen, maar dat dit nog niet als gevolg heeft dat werkgevers meer mensen in dienst nemen en dus meer banen creëren.

Vandaag las ik op nu.nl dat het UWV mensen met een lage opleiding of mensen zonder baan de mogelijkheid gaat bieden om hun praktijkervaring om te zetten in een diploma. Natuurlijk vergroot dit hun individuele kansen om een (nieuwe) baan te krijgen. Dat betwist ik dan ook niet. Maar het zal er nog altijd niet toe leiden dat werkgevers meer mensen in dienst gaan nemen. De werkloosheid daalt dus nog steeds niet.

Ik schrijf hier nog een keer over om twee redenen. Allereerst omdat mijn assumptie dat het UWV de werkloosheid dient te verlagen nu bevestigd wordt. De tweede reden is dat het nu om geld gaat. De voorzitter van de vereniging van directeuren van sociale diensten (Tof Thissen) zegt namelijk: “Door mensen weer aan het werk te helpen, wordt uiteindelijk geld bespaard doordat ze geen bijstand meer ontvangen”.

Ik moet Tof Thissen dus teleurstellen. Uit zijn woorden blijkt inderdaad dat hij de verwachting heeft dat de werkloosheid zal dalen en dat er dus minder geld aan werklozen uitgekeerd hoeft te worden. Helaas daalt de werkloosheid niet op basis van het voorstel. Het kost dus slechts geld.

One comment on “Het UWV doet het opnieuw!

  • Hier wil ik toch een kanttekening bij maken. Een diploma maakt mensen meer geschikt voor de arbeidsmarkt. Meer mensen met diploma’s maken dat meer mensen op banen waarvoor een diploma belangrijk is kunnen solliciteren. Meer aanbod betekent een lagere prijs en daardoor mogelijk weer meer vraag.
    Hier is het hele werkgelegenheidsbeleid op gebaseerd, soepeler ontslagrecht, vrouwen aan het werk, geen uitkering onder 27, enz. enz. worden gepropageerd om arbeid goedkoop te houden en bedrijfswinsten hoog.
    De meeste maatregelen hebben ook hun goede kanten hoor. Vrouwen moeten net zoveel kunnen werken en verdienen als mannen als ze dat willen. Jongeren zinvol bezighouden ipv ze op te geven is een erg goed idee (maar waarom geldt dat na je 27e niet meer?). Voor kleine ondernemingen kan het huidige ontslagrecht in sommige omstandigheden echt heel vervelend zijn.
    Ik krijg steeds meer het gevoel dat al deze goedbedoelde stimuleringsmaatregelen onderdeel zijn van onze ‘race to the bottom’ in een wanhopige poging net zo arm te worden als de gemiddelde chinees. Dan kunnen we alleen maar hopen dat de chinezen het zo goed doen dat hun gemiddelde een behoorlijk leven mogelijk maakt.

Leave a Reply