Conservatief Polen nekt Europees abortusonderzoek?


Abortus is één van de meer ingrijpende en waarschijnlijk het meest controversiële aspect van de menselijke vruchtbaarheid. Of eigenlijk vooral de vrouwelijke vruchtbaarheid, want naast fysieke redenen lijken mannen nog altijd minder verantwoordelijkheid te (hoeven) dragen rondom dergelijke besluiten en de gevolgen ervan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de legalisering van abortus in veel landen samen is gegaan met de emancipatiegolven van vrouwen.

Inmiddels valt in Nederland abortus ook onder `Baas in eigen buik’ en dat is maar goed ook. Natuurlijk is een abortus ingrijpend, maar een illegale abortus is dat ook en is daarnaast nog enorm gevaarlijk. Het recht op abortus hangt dus samen met de positie en rechten van vrouwen in een samenleving.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar abortus. Goed onderzoek begint met waarneming en in dit geval betekent dat registratie van het aantallen abortussen. In Nederland gebeurt dit vrij nauwgezet door de Rutgers Nisso Groep in opdracht van de Stichting Samenwerkende Abortus klinieken Nederland (StiSan) . Vele andere landen registreren ook, zodat het zelfs mogelijk wordt om vergelijkingen tussen verschillende landen te trekken en op basis daarvan conclusies te trekken en eventueel beleidsaanbevelingen te doen. Of gewoon om de positie van vrouwen te bewaken.

In Europa worden veel van dergelijke statistieken van de lidstaten verzameld bij Eurostat. Maar juist van deze abortusregistraties niet meer. Of het waar is weet ik niet (ik heb geen ‘primaire’ bronnen) maar opvallend is wel dat de gegevens over abortus tot 2005 beschikbaar zijn op eurostat, terwijl van vele andere thema’s de gegevens al tot 2006 zijn bijgewerkt. In ieder geval zou dit uitgezocht moeten worden. Wie weet hier meer van?

In de wandelgangen hoorde ik, dat dit is om de Polen tevreden te stellen. Uitbreiding van Europa is prima en ook het doen van concessies daarvoor (we moeten nu eenmaal samenwerken), maar dit is mij een brug te ver.

Het is juist het aartsconservatisme van veel Polen dat de rest van Europa tegen de borst stuit. Liepen onze Europarlementariërs onlangs niet mee in een homo-belangen demonstratie in Polen? Zijn we niet bezorgd over de positie van vrouwen aldaar? Natuurlijk is het (voorlopig) aan Polen of zij abortus al dan niet legaal laten gebeuren en natuurlijk is het (voorlopig) aan Polen om te besluiten of ze het aantal abortussen dat uitgevoerd willen registreren. Maar het is toch niet aan Polen dat de rest van de Europese landen hun registraties niet centraal mogen publiceren?

4 comment on “Conservatief Polen nekt Europees abortusonderzoek?

 • Het lijkt me een onwaarschijnlijk verhaal – zou zo’n besluit zonder enig rumoer genomen kunnen worden? – maar ik heb telefonisch even navraag gedaan. Hopelijk belt Eurostat snel terug.

  Hoe betrouwbaar zijn jouw ‘wandelgangen’?

 • Beste Richard,

  Ik heb een zeer betrouwbare indruk van de persoon van wie ik dit hoorde. Ook de context waarbinnen erover gesproken werd, komt de betrouwbaarheid ten goede.

  Hou er echter wel rekening mee, dat ik allereerst maar met moeite heb kunnen laten zien dat de statistieken rondom abortus op Eurostat achterlopen (immers: dit soort statistieken kunnen soms wat traag zijn) en natuurlijk kan ik niet uitsluiten dat de persoon in kweste slechts een interpretatie gaf van het niet centraal meer verzamelen van dergelijke gegevens.

  Toch: ik vond het verhaal betrouwbaar genoeg en zeker belangrijk genoeg om het verhaal aan de grote klok te hangen, in de hoop dat het uitgezocht zou gaan worden. Ik ben blij dat dit inderdaad opgepakt is.

 • Eurostat heeft al teruggebeld. De abortuscijfers over 2006 zijn nog niet beschikbaar omdat Eurostat de vragenlijst veranderd heeft. Maar dat was een technische, geen politieke kwestie, volgens de woordvoerster. Volgens haar komen de cijfers snel beschikbaar.

  Mocht je nog twijfels hebben, dan zou je even het met het CBS kunnen bellen.

 • Beste Richard,

  dat ging snel …

  Ik ben blij dat er toch geen politieke reden achter zit en dat de cijfers snel beschikbaar komen.

  Ophef om niets, maar blij dat het goed is uitgezocht. Dank daarvoor!

  (Ook blij dat ik een vraagteken achter de titel van het stukje heb geplaatst trouwens …)

Leave a Reply