De religieuze context van abortus

Een toenemend aantal Amerikaanse meisjes legt tegenwoordig een `Virginity Pledge’ af. Dit houdt in dat vaders een contract aangaan met hun tienerdochters, waarin zij beloven zorg te dragen voor de maagdelijkheid van hun dochters. Hoe ze dat doen, is overigens niet duidelijk,

Het zal zeker te maken hebben met het nadrukkelijk na laten leven van religieuze gedragsregels omtrent kuisheid. Bijvoorbeeld door seks buiten het huwelijk krachtig af te wijzen. En dat blijkt te werken: jongeren die zo’n kuisheidsgelofte afleggen, hebben gemiddeld genomen 18 maanden later voor de eerste keer seks dan jongeren die zo’n gelofte niet aflegden. Hierbij is overigens nog niet gezegd of dit verschil daadwerkelijk veroorzaakt wordt door het afleggen van de gelofte, of omdat het kinderen zijn met een (sterke) religieuze overtuiging, net als hun ouders die zullen hebben.

Maar goed: religie heeft dus gevolgen voor het seksuele gedrag van mensen. Biedt religie, met haar pleidooi voor algehele onthouding buiten het huwelijk, dan toch een oplossing voor allerhande actuele problemen zoals ongewenste (tiener) zwangerschappen, abortus en geslachtsziekten?

Zo simpel blijkt het toch niet te liggen, hoe graag sommigen dat ook zouden willen. Volgens het NRC Handelsblad van afgelopen weekend blijken in de Verenigde Staten juist in sterk religieuze staten als Mississippi, Texas, Arizona en Arkansas veel tienerzwangerschappen voor te komen. En dat is dus juist waar seksuele onthouding zo hoog op de agenda staat.

Het deed me denken aan Amerikaanse abortus-tellingen die ik een jaar of wat geleden verzamelde. Dit was in het kader van een onderzoek van Mark Levels naar abortus. Ook daar was duidelijk te zien dat met name in de sterk religieuze staten (en veelal direct daarnaast …) door verhoudingsgewijs veel vrouwen een abortus gepleegd wordt.

Dit roept naar mijn mening bijzonder interessante vragen op, met name omdat er een paradox lijkt te zijn: religeuzen houden een pleidooi voor algehele onthouding buiten het huwelijk om en zullen (verwacht ik) minder snel een abortus laten plegen indien ze (toch) zwanger blijken te zijn. Hoe kunnen er dan toch zoveel abortussen zijn in sterk religieuze staten? Allereerst kan het natuurlijk zo zijn, dat religieuze tieners helemaal niet minder vaak seks hebben. Of helemaal niet pas op latere leeftijd. Procentueel is de `Virginity Pledge’ groep ook weer niet zo groot. Maar misschiejn werkt het anders en hebben ze misschien wel later seks, of minder vaak buiten het huwelijk, maar doen ze dit als het zover komt onveilig. Simpelweg omdat ze nooit (goede) voorlichting gehad hebben, of omdat de driften hoger zijn opgelaaid. In ieder geval weten we dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen wat mensen vinden en zeggen, en wat mensen daadwerkelijk doen.

Maar er kan ook heel iets anders aan de hand zijn. Misschien zijn de religieuze tieners inderdaad voorzichtiger met seks, worden ze minder vaak onbedoeld zwanger en laten ze minder vaak een abortus uitvoeren. Misschien is het wel zo, dat het juist de niet-religieze tieners zijn die, doordat ze in een sterk religieuze omgeving wonen, veel te weinig voorlichting krijgen. In dat geval zijn zij het die onder invloed van hun religieuze omgeving het hoge abortuscijfer veroorzaken.

Ik weet niet welke van deze hypothesen deugt of niet deugt; in ieder geval lijken ze allen op het eerste gezicht goed mogelijk. Het mooie van de wetenschap is dat ik de middelen heb om deze schijnbare paradox uit te gaan zoeken.

Leave a Reply