Bezwaar tegen allochtonen


Vandaag heb ik een presentatie gehouden naar aanleiding van een onderzoek. Dit onderzoek voerde ik uit in het kader van een cursus genaamd ‘Weerstand tegen minderheden’ en ik geloof dat ik er best tevreden mee ben.Zowel de presentatie als het onderzoek zelf ging over de vraag, wat de invloed van de aanwezigheid van allochtonen is, op de bezwaren die autochtonen hebben tegen contact met en aanwezigheid van allochtonen. Een hele mond vol, maar wel een bijzonder relevante vraag.

In de lange traditie van het onderzoek naar weerstand tegen minderheden hebben verschillende theoretische tradities het licht gezien. Eén daarvan kijkt naar de maatschappelijke positie van mensen om hun discriminerende gedrag of negatieve houding ten opzichte van bijvoorbeeld allochtonen te begrijpen. Een andere belangrijke traditie kijkt naar de aanwezigheid van minderheidsgroepen en de contacten die ontstaan tussen leden van verschillende (etnische) groepen.Wat ik gedaan heb in mijn onderzoek, is deze twee tradities tegen over elkaar geplaatst in hun voorspellingen over de effecten van de aanwezigheid van allochtonen op buurtniveau. Ik deed dit met behulp van enquêtegegevens van 1090 deelnemers uit twaalf Nederlandse steden waar relatief veel allochtonen wonen.

Hieruit kwam naar voren dat wanneer er meer allochtonen in een wijk wonen, dat de autochtone bewoners van die wijk minder bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van en het contact met allochtonen. Ook bleek dat inwoners van wijken waar veel allochtonen wonen in grotere mate eensgezind zijn in hun opvattingen over allochtonen dan inwoners van wijken waar weinig allochtonen wonen.

Voor wie meer wil weten, heb ik hieronder de presentatie weergegeven. Klik er op om naar de volgende dia te gaan. Het paper zelf is voorlopig nog niet beschikbaar op mijn site, maar als je specifiek belangstelling hebt, plaats dan een reactie, waarin je om het paper verzoekt. Ik stuur het dan snel toe.
[quicktime]http://www.rensenieuwenhuis.nl/wp-content/uploads/2007/06/weerstand.mov[/quicktime]

4 comment on “Bezwaar tegen allochtonen

 • Hey Rense

  I would certainly like to read your paper, and moreover, hear from yourself the presentation. Would you like to give a talk to the kleurrijk platform, say after the summer holidays?

 • Hoi Rense,
  Ik ben bijzonder geïnteresseerd in je paper.

  Hartelijke groet,

  Ewoud Butter

 • Bij de conclusies die je hierboven noemt, staat niet je hoofdconclusie dat in jouw onderzoek de competitietheorie wordt bevestigd. Waarom heb je die conclusie weggelaten?

  N.B, de competitietheorie houdt in dat mensen met een zwakkere economisie positie meer concurrentie ondervinden van de aanwezigheid van allochtonen, en dat daardoor meer bezwaren hebben tegen de aanwezigheid van allochtonen.

  Als ik de resultaten van je onderzoek goed begrepen heb, blijft deze bevinding overeind, zowel in wijken met veel allochtonen (waar door de bank genomen wat minder bezwaar tegen allochtonen bestaat) als in wijken met minder allochtonen (waar door het lagere contact in het algemeen wat meer bezwaar tegen allochtonen bestaat).

  Het zou goed zijn om de effectgroottes van de significante verschillen te benadrukken. Als je schrijft ‘minder bezwaar’, gaat het dan om een beetje minder, tamelijk wat, veel of heel veel?

 • Dag Hannes,

  Aan je reacties merk ik, dat je mijn site grondig aan het lezen bent. Hartstikke leuk natuurlijk 😉

  Je vraagt waarom ik de conclusie rondom de competitie weggelaten heb: het is juist de eerste conclusie die ik trek! Verder lag de focus voor mij vooral op de gevolgen van de aanwezigheid van allochtonen, zoals beschreven in de probleemstellingen. Met betrekking tot dat aspect blijkt de competitietheorie inderdaad in de problemen te komen, ten gunste van de contacttheorie.

  Tijdens de presentatie heb ik het inderdaad voornamelijk over ‘meer’ en ‘minder’, omdat ik termen als beetje minder, tamelijk wat, veel of heel veel bijzonder verwarrend vind (jij ook, denk ik). De exacte effect-groottes zijn in de analyses voorbij gekomen. In het paper waar deze presentatie op gebaseerd is, maar ook op mijn site, zijn die tabellen weergegeven voor hen die geïntereseerd zijn.
  Nauwkeurigheid is een groot goed. Maar een overdaad aan informatie, zeker in de beschrijving van conclusies, leidt tot verwarring. Vandaar dat ik liever verwijs naar eerder weergegeven tabellen.

  Rense

Leave a Reply